Styringsdokumentene er selve rammeverket i Glassverket Fotball. Det gir struktur og forutsigbarhet, ikke bare for medlemmene, men også for trenere såfremt som ledelsen. Det er viktig at du som medlem av Glassverekt Fotball er kjent med disse dokumentene og de retningslinjene som kommer frem.

Fotballhåndboka - tar i hovedsak for seg den administrative driften i Glassverket Fotball

Sportsplanen - tar for seg sportslige retningslinjer i Glassverket Fotball

Dokumentene blir revidert hvert år, slik at vi hele tiden har fokus på å utvikle oss. 

 

I menyen til venstre finner du relevante dokumenter for spillere, trenere og ledelsen.