Kontakt Glassverket IF

Glassverket IF

E-post: post@glassverketif.no
Org.nr: 975569306
Kontonummer: 9015.18.00415
Vipps GIF billettsalg: 505523

Besøksadresse
Tverrliggeren 6
3038 DRAMMEN

Postadresse
Postboks 9517 Åskollen
3066 DRAMMEN

Sosiale medier

  

 

Styret

Tittel Navn E-post
Styrets leder Frode Steen Send e-post
Nestleder Christine Lier  Send e-post
Styremedlem Mads Bakken Send e-post
Styremedlem Geir Vevle  Send e-post
Styremedlem Anne-Marit Borgen Werring Send e-post
Styremedlem Geir Halfdansen Send e-post
Varamedlem Ole Lønseth Send e-post


 
Tilbake