Melde skade her!

Kundebetjening og bestilling av behandling knyttet håndteres av Gjensidige Idrettsforsikring. Gjensidige Idrettsforsikring er bemannet med helsefaglig personell som vil sikre deg rask tilgang til behandling gjennom Gjensidiges kvalitetssikrede og landsdekkende nettverk av behandlere med kompetanse på idrettsskader.

Gjensidige Idrettsforsikring har telefonnummer 987 01 115.

Hva betyr dette for deg?

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Husk at den som melder skaden må ha BankID brikke eller BankID på mobil. 

Endringer i forsikringsbevis og vilkår som gjelder fra 1.9.2016.

  • NY DEKNING. Psykologisk førstehjelp/krisehjelp. Forsikringen dekker utgiftene til inntil 10 behandlinger per 12 måneders periode til psykologisk førstehjelp / krisehjelp ved alvorlige ulykker, alvorlig idrettsskade, dødsfall, overfall eller innbrudd. Psykologisk førstehjelp/krisehjelp er et tilbud til skadelidte og deres familie.
  • Rehabilitering etter operasjon hos manuellterapeut, fysioterapeut eller kiropraktor blir en egen dekning med forsikringssum 2.000,- for LISE og 4.000,- for LISE PLUSS.
  • Tilgang til Gjensidige Idrettsforsikring for bistand til bestilling av behandling/utredning, erstatter Idrettens Skadetelefon.

Vi anbefaler at du leser i gjennom og gjør deg kjent med vilkårene som du finner her.

Vi gjør oppmerksom på at det bare trekkes en egenandel per skadetilfelle.

Les mer om: