Husk å betale før forfall 1. oktober.

Forfallsdato for lisensen 2021-22 er 1. september, og har gyldighet til 31. august 2022.

LISE PLUSS er satt som standard på lisensen, men du bestemmer selv hvilken forsikring du vil løse.

Du endrer i så fall lisenskategori når du betaler via betalingsløsningen i Min idrett, eller du kan betale beløpet for kategorien du ønsker dersom nettbank benyttes. Vi anmoder alle om å sette seg godt inn i vilkårene i de forskjellige lisenskategorier og velge den kategori du mener passer deg selv best. 

Vi gjør oppmerksom på at kategoriene LISE og LISE SUPER først vil være tilgjengelig i Min idrett når hele lisensutsendingen er fullført, dvs mot slutten av uke 36.

Lisensordningen er obligatorisk for alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet (kamper og trening) fra og med det kalenderåret
de fyller 13 år.

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. 

For spillere som fyller 13 år i 2022, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2022. Denne har forfall 1. januar 2022.

Les mer om alder og beløp her

Les mer om vilkårene her 

Les mer om lisensen her