Corona Håndbok Glassverket IF Fotball

Fotballen sin corona håndbok er nå oppdatert til nyeste versjon 8.0

 
Vi understreker at dette er et frivillig tilbud og at lagene selv må ta stilling til om de ønsker å benytte dette.
Som en del av rammeverket vil vi etablere en "Smittevern-bod" nede ved kunstgressbanen. Så snart denne er operativ (med nødvendig utstyr), kan organisert fotballtrening starte.
 
Vi oppfordrer alle som er interessert i dette å sette seg godt inn i vedlagte rutiner og rammeverk og følge dette. Hvert lag som ønsker å benytte tilbudet, må melde fra om dette til Daglig leder i forkant.
Dette står nærmere beskrevet i vedlagte håndbok.
Vi håper at dette kan bidra til å nærme oss en mer normalisert hverdag, på en trygg måte.
Mvh Styret

Vedlagte filer

Tilbake