Glassverket Fotball stiller i 2018 lag i følgende årsklasser; 

Veteran: 1 lag 

Menn senior: 2 lag 

Jenter 19: 1 lag 

Gutter 16: 1 lag

Gutter 15: 1 lag 

Gutter 14: 1 lag 

Gutter 13: 1 lag 

Jenter 15: 1 lag

Gutter 12: 1 lag 

Jenter 12: 1 lag 

For mer informasjon om de ulike lagene se menyen til venstre.