På bakgrunn av krav i nye vedtekter, vil protokoller fra klubbens styremøter bli lagt tilgjengelig på denne siden når de er godkjent. Protokoll fra et styremøte (f.eks. i januar) blir godkjent i neste styremøte (f.eks. i februar) slik at det vil ta noe tid før de formelle protokollene er tilgjengelig. Viktig informasjon fra styremøtene blir uansett delt i andre interne kanaler.

(Protokollene fra 08.10,12.11,10.12,21.01,11.02,11.03,08.04,11.05,10.06,19.08,16.09,21.10,11.11,09.12,13.01, 07.02, 04.04, 12.05, 07.06, 11.08, 13.09 og 17.10 blir signert så snart korona situasjonen tillater dette.)