På bakgrunn av krav i nye vedtekter, vil protokoller fra klubbens styremøter bli lagt tilgjengelig på denne siden når de er godkjent. Protokoll fra et styremøte (f.eks. i januar) blir godkjent i neste styremøte (f.eks. i februar) slik at det vil ta noe tid før de formelle protokollene er tilgjengelig. Viktig informasjon fra styremøtene blir uansett delt i andre interne kanaler.

(Protokollene fra 08.10,12.11,10.12,21.01,11.02,08.04,11.05 og 10.06 blir signert så snart korona situasjonen tillater dette.)