DET BETYR AT VI MED TUNGT HJERTE MÅ KONSTATERE AT ÅRETS CUP, IKKE KAN GJENNOMFØRES.
DETTE VILLE FOR GLASSVERKET IF BLITT DEN STØRSTE CUPEN PÅ DE 41 ÅRENE CUPEN ER AVHOLDT, OG KANSELLERINGEN VIL FÅ STORE ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KLUBBEN OG SPESIELT HÅNDBALLGRUPPEN.
 
Vi har mottatt en rekke forespørsler om hva avlysningen vil bety for klubbene. I de retningslinjene som er tilgjengelige fra Drammen Kommune (https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/dekning-av-tap/), står det at økonomiske tap må bæres av den enkelte. I praksis betyr det at arrangøren må bære sine tap, og deltakende klubber må bære sine. Dette er også i tråd med vårt cup-reglement.
 
Vi har likevel valgt å strekke oss så langt det er mulig for å begrense deltakerklubbenes tap i dette og vil refundere deltakerkort (overnatting og transportpakker), men ser at påmeldingsavgiften må brukes til å dekke påløpte kostnader. Vi tar kontakt med de klubbene som har betalt overnatting og transport ift tilbakebetaling av dette.
Glassverket IF kommer til å søke om å få dekket tap av inntekt hos alle relevante aktører. Dersom vi får fremforhandlet avtaler på dette, vil vi også refundere påmeldingsgebyret – eller tilby at dette kan overføres til Glasscup 2021.
 
Vi oppfordrer alle håndballvenner til å forholde seg til de føringene som nå har kommet fra myndighetene slik at vi får bukt med problemet og håper virkelig vi kan møtes til en håndballfest i Drammen på våren 2021.
Tusen takk for et fantastisk engasjement og god dialog rundt årets cup – vi har lært mye og satser på et enda bedre – og virusfritt - arrangement neste år.
 
Med sportslig hilsen
Glassverket IF