Vi benytter Profixio til å håndtere påmeldinger og fakturering

påmeldingen gjøres her: registrering.glasscup.no