IFO Glassverket er en tilrettelagt aktivitetstilbud for barn fra 1-4 klasse på Åskollen skole, hvor ulike aktiviteter vil stå som det sentrale. Aktivitetstilbudet inneholder håndball, fotball, friidrett, turn, basket, innebandy, ski, skøyter, sykling og fri lek. Alle barn som går på IFO, skal være medlem i klubben.

Innmelding til klubben gjøres her og søknadsskjema til IFO plass 2023 dere her.

Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fritidsvaner og interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.

Åpningstiden er 5 dager i uken i tidsrommet 1. august til 30. juni fra kl. 0700 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 1700.

Ved skolens planleggingsdager og ferier vil IFO ha heldagsåpent mot ekstra betaling (180 kr pr dag) Ved minimum 10 påmeldte barn.

Barn som har halvdagsplass vil kunne benytte ekstra dager i ferier/fridager mot ekstra betaling (235 kr pr dag).

Vi har satt et tak på betaling for ferier. Dvs. at man ikke betaler for mer en maks 7 dager sammenhengende feriedager.

Melder man på barnet sitt for eksempel alle dager i juni (10 dager) betaler man kun for 7 dager (1260,-) i ferietillegg. (1645,- for de med halvplass)

IFO er stengt julaften, nyttårsaften og ellers ved andre helligdager. IFO holder stengt hele juli mnd.

Ved for sen henting ilegges et gebyr. 

Barna må ha med seg et måltid hver dag (to når det er hele dager).

For barn som har morgenplass tilbyr vi brød og pålegg til frokost inkludert i prisen.