Sportsplanen inneholder sportslige retningslinjer for alle særidrettene i klubben. Dokumentet skal være med å sikre en lilla tråd på tvers av idrettene, og ivareta det sportslige tilbudet.

Sportsplanen er utarbeidet av personer i lederroller på tvers av gruppene, og vi ønsker gjerne din tilbakemelding. Har du noe du lurer på eller synes burde vært gjort annerledes - ta kontakt med Louise Pedersen (daglig leder) på louise.pedersen@glassverketif.no