Medlemskap i Glassverket IF

Glassverket Idrettsforening er et fleridrettslag som holder til på Åskollen i Drammen. Idrettsforeningen er aktiv i håndball, fotball og ski, i tillegg til IFO og allidrett. Foreningen ble stiftet 11. februar 1919. GIF skal gi våre medlemmer muligheter. Muligheter til å mestre en eller flere idretter på sitt nivå (bredde-idrett) og muligheter til å nå helt til topps innen de idrettene klubben tilbyr (topp-idrett). Les mer om klubben.

SPOND som medlemsregister 

Skulle du ønske å lese mer om Spond før det, så kan du finne informasjon her: www.spond.com eller på deres hjelpesenter her: Hjelpesenter (spond.help).

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent

Medlemskontingent er den avgiften du må betale pr år for å være medlem i klubben. Medlemskontingenten  vedtatt på årsmøtet 15.april 2021 dekker bl.a. forsikringer og gir deg rettigheter som medlem (ift årsmøter mm). 

Ved betalt medlemskontingent bekrefter du at du anerkjenner de lover og regler klubben er underlagt og at betingelser for medlemskap som beskrevet i linken, er lest, forstått og akseptert: Rettigheter og plikter som medlem.

Type medlemskap Pris pr år
Medlemskap pr kalenderår  kr 500
Familiemedlemskap*, 2 eller flere med samme betalingskontakt kr 900 kr
Trenere, lagledere og tillitsvalgte** kr 200 kr
Støttemedlem*** kr 500 kr

* Familiemedlemskap innvilges når det er to eller flere fra samme familie – med samme bostedsadresse – som har samme betalingskontakt i Spond. Om du vil kontrollere om det er riktig så kan du logge enten deg inn i Spond-appen og sjekke at samme person står som betalingkontakt på de medlemmene det gjelder. 

** Trenere, lagledere og tillitsvalgte er gitt en lav kontingent ihht NIF sin lov. Alle som bidrar i klubben må være registrert som medlem, men klubben har naturlig nok et ønske om at denne avgiften skal være så lav som mulig.

*** Støttemedlemskap er for medlemmer som ønsker å støtte klubben, men ikke selv er aktive på ukentlig basis. Du vil fremdeles ha samme rettigheter, og kan påvirke på feks årsmøte. 

Hvis det er spesielle hensyn som gjør at betaling innen fristen er vanskelig, så ta kontakt med oss på medlem@glassverketif.no og avtal en annen frist.

Aktivitetskontingent

Aktivitetskontingenten for allidrett for de minste, idrettsskolen og håndballen gjelder prisene for 2022/2023. Aktivitetskontingenten for fotball gjelder prisene for 2023

Aktivitetskontingenten er den avgiften du må betale pr år for at særgruppene skal kunne betale dommere, melde på lag til serier og cuper, betale for leie av ekstern treningstid, innkjøp av utstyr som drakter, isposer, keeperhansker, baller, vester m.m. Eller skrevet med andre ord: Aktivitetskontingenten skal sørge for at deres barn får et så godt sportslig tilbud som mulig.

Ved unnlatelse av betaling, vil derfor det sportslige tilbudet bli redusert, noe som vil gå ut over alle barna i klubben.

For 2022/2023 er det følgende satser

Aktivitetskontigent Pris
Aktivitetkontingent Barneidrett kr 850
Aktivitetskontingent allidrett for de minste kr 400
Aktivitetkontingent Håndball 11 År kr 1710
Aktivitetkontingent Håndball 12 År kr 1930
Aktivitetkontingent Håndball 13 År kr 2140
Aktivitetkontingent Håndball 14 År kr 2350
Aktivitetkontingent Håndball 15 År kr 2570
Aktivitetkontingent Håndball 16 År kr 2780
Aktivitetkontingent Håndball Junior/senior kr 3320
Aktivitetskontingent Håndball "Funlag" kr 1660
Aktivitetkontingent 2023 - Fotball 12-13 år                                                            kr 1950
Aktivitetkontingent 2023 - Fotball 14-16 år kr 2600
Aktivitetskontingent 2023 - Fotball 17 år kr 2800
Aktivitetkontingent 2023 - Fotball junior/senior A kr 2800
Aktivitetskontingent 2023 - Fotball senior B kr 1600 

Aktivitetkontingent 2023 - Fotball veteran

kr 950

Samtykkeerklæring og Retningslinjer

Sett deg inn i klubbens samtykkeerklæring og retningslinjer for bruk av video og bilder.

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@glassverketif.no.

Tilbake