Fair play er samlebetegnelsen for verdiarbeidet til NFF. Det handler om respekt, både for med- og motspillere, samt dommere og andre aktører rundt kampen. Fair play er noe Glassverket setter høyt, og vi ønsker at våre spillere, såfremt som trenere og ledere ønsker å bygge opp under disse retningslinjene.

For å sørge for Fair play skal det alltid være en kampvert til stede på alle Glassverket sine hjemmekamper. Kampverten har følgende ansvarsområder; 

  • Ta i mot dommer og lagene som kommer, henvise de til riktige garderober og baner.
  • Bistå hjemmelag i å holde fair-play møte.
  • Sørge for at tilskuere oppholder seg på motsatt side av innbytterbenker.
  • Ta kontakt med tilskuere dersom det skulle oppstå problemer på sidelinjen.
  • Ta kontakt med trenere dersom det skulle oppstå problemer fra innbytterbenkene.

Laget som har ansvar for kiosken har også ansvar for å stille med en kampvert. 

Alle spillere oppfordres til å signere fair play kontrakten som ligger som et vedlegg under - leveres til lagets trener.