Vedlagt ligger dokumenter som vil være nyttige for ledelsen i Glassverket Fotball;

Mal - GIFPowerpoint brukes til alle fremvisninger i regi av Glassverket Fotball. 

Mal - Møtereferat brukes til å skrive referater fra alle møter i regi av Glassverket Fotball.