Puma leverer alt utstyr til Glassverket Fotball. Alt klubbtøy selges via Torshov Sport som også står for alt av trykk. Bildet viser Glassverket sin klubbkolleksjon. Prisene er uten rabatten som du får som medlem av Glassverket.

Torshov gir 20 % til medlemmer som kommer på Torshov og oppgir at de er fra Glassverket Fotball, mens det gis 30% rabatt gjennom bestilling via klubb. Materialforvalter har ansvar for å gjennomføre disse bestillingene og skal komme innom alle lag minst 1 gang per halvår. Lag som ønsker utstyr kan ta kontakt med materialforvalter for å avtale et besøk, materialforvalter.fotball@glassverketif.no

Alle som for første gang melder seg inn i Glassverket Fotball får en shorts og sokker dekket av klubben. Klubben stiller med drakter som er til utlån gjennom sesongen.