Glassverket Fotball skal i løpet av 2019 gjennomføre følgende dugnader; 

  • Flaskeinnsamling: 3 ganger i løpet av året (Des/Jan, Mars/April, Aug/Sep).
  • 100-årsjubileum: I forbindelse med jubileumet 16.02 må det påberegnes noe dugnadsjobb. 
  • Rusken-aksjon: gjennomføres i månedsskiftet April/Mai. 
  • Kiosk-salg: Alle lag skal i løpet av den kommende sesongen holde åpent i kiosken (1-2 uker).
  • Gulvlegging: gjennomføres i forbindelse med loppemarkedet siste helgen i Oktober.

Mer informasjon om de ulike dugnadene finnes i menyen til venstre.