Glassverket Idrettsforening er et fleridrettslag som holder til på Åskollen i Drammen. Idrettsforeningen er aktiv i håndball, fotball og ski, i tillegg til IFO og allidrett. Foreningen ble stiftet 11. februar 1919.

GIF skal gi våre medlemmer muligheter. Muligheter til å mestre en eller flere idretter på sitt nivå (bredde-idrett) og muligheter til å nå helt til topps innen de idrettene klubben tilbyr (topp-idrett).

Medlemmene skal motiveres innenfor de mulighetene de gis og gjennom det oppleve mestring som igjen skal gi nye muligheter og nye utfordringer. Trenere og støtteapparat skal ha fokus på positiv forsterkning og å bygge medlemmene opp både ift sportslige ferdigheter, men også med gode holdninger basert på klubbens verdigrunnlag.

Bredde-idretten skal bidra til å holde flest mulig aktive lengst mulig, mens topp-idretten skal ha et særlig fokus på å utvikle utøverne slik at de får regionale, nasjonale og/eller internasjonale muligheter. For begge områdene skal det legges vekt på et godt sosialt miljø og klubbens verdigrunnlag.

Innenfor de idrettene klubben tilbyr skal klubben enten selv ha utviklingsmuligheter helt opp til toppidrettsnivå, eller ha samarbeidsavtaler med andre klubber slik at våre medlemmer kan drive sin idrett på topp-nivå.

Verdigrunnlag

Klubbens verdier er vedtatt som følger:

Glede Vi må fremme idrettsgleden i det vi gjør i klubben. Som medlem skal du ha det gøy på trening og vi skal ha et positivt fokus i alt vi gjør i klubben. Vi skal bygge hverandre gode, skryte mye av hverandre og ta vare på hverandre.

Innsats Ingen ting kommer av seg selv… Hos oss må du yte en innsats og selv ta del i det å skape vår kultur både på og utenfor banen. Din egen fremgang som utøver er avhengig av deg selv og det du yter på trening og kamper, og den er avhengig av en rekke ansatte, foreldre og foresatte som bidrar til at klubben vår, arrangementer, kurs og treninger skal kunne gjennomføres. I GIF gjør vi alle en innsats for å bygge Glede, prestasjoner og Fellesskap.

Fellesskap Samarbeid og kameratskap skal bidra til et positivt nærmiljø. Vi tror på at alle skal få være med, at du passer på at lagkameratene dine har det bra, at ingen i GIF blir utsatt for mobbing og at vi tar godt vare på hverandre. GIF skal være et trygt sted å være og vi tror vi kommer lengre sammen – enn hver for oss.

Våre verdier skal være reflektert på hver trening, i hvert møte og i alle sammenhenger noe skjer i regi av GIF.

Organisering

Glassverket idrettsforening er en juridisk enhet registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 975 569 306. Klubben er tilknyttet Buskerud idrettskrets og medlem av følgende særforbund:

  • Norges Fotballforbund
  • Norges Håndballforbund
  • Norges Skiforbund

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen som møtes på de årlige årsmøtene eller ved ekstraordinære årsmøter etter behov. Mellom årsmøtene er det klubbens styre som har i oppgave å sikre daglig drift og utvikling i tråd med lovnormen i NIF og vedtektene i klubben.

I tillegg til styret har klubben en valgkomite og en kontrollkomite ihht vedtektene. Gitt at klubben har omsetning som krever ekstern revisor, har klubben også engasjert dette.