Denne siden inneholder viktige informasjon for deg som enten akkurat har meldt deg inn i Glassverket, eller ønsker å gjøre det.

Prøvespill - Dersom du ønsker å delta på treninger med Glassverket Fotball uten å være medlem så skal sportslig leder kontaktes. Det er Sportslig leder som tar kontakt med gammel klubb for godkjenning/avtale om prøvespill. Spilleren får være med Glassverket i 2 uker før han/hun må avgjøre om innmelding skal finne sted. Idag har Glassverket ikke noen sportslig leder for fotballen - derfor kan dere kontakte leder for fotballen Geir Vevle på mail: geir.vevle@glassverketif.no

Nye medlemmer - må sette seg inn i hvordan Glassverket Fotball driver, og gjøre seg kjent med de retningslinjer som finnes. Den aller viktigste informasjonen tilgjengelig som vedlegg under, for en mer detaljert beskrivelse henvises det til fotballhåndbok/sportsplanen. 

For utfyllende informasjon, se vedlegg.