Daglig leder GIF

Louise Pedersen - telefon: 923 13 234

Epost: louise.pedersen@glassverketif.no

 

Team Leder IFO og Marked 

Susanne Marcussen - telefon: 975 47 974

E-post: susanne.marcussen@glassverketif.no

 

Telefon direkte til IFO: 466 34 599

ifo@glassverketif.no

 

Prosjektleder Arrangementer

Torbjørn Furseth - telefon: 918 06 882

E-post: torbjorn.furseth@glassverketif.no

 

IFO og Samfunnskontakt

Mathilde Holm Fredriksen - telefon 415 21 869

E-post: mathilde.holm.fredriksen@glassverketif.no