Tittel Navn E-post
Styrets leder Frode Steen Send e-post
Nestleder Christine Lier  Send e-post
Styremedlem Mads Bakken Send e-post
Styremedlem Geir Vevle Send e-post
Styremedlem Anne-Marit Borgen Werring Send e-post
Styremedlem Geir Halfdansen Send e-post
Varamedlem Ole Lønseth Send e-post