Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Glassverket IF jobber for å skape en trygg og morsom barneaktivitet som setter barnas behov i fokus, hvor det er viktig å bygge et godt miljø hvor barna opplever både mestring og utfordring.

Barneidretten i Glassverket tilbyr følgende aktiviteter:

  • Allidrett - idrettsskole for barn
    Allidrett er med på å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.
  • Håndball
  • Fotball

Les mer om barneidrett på Norges Idrettsforbund sine nettsider »

 

Kontaktinfo Barneidretten:

Mads Bakken
E-post: mads.bakken@glassverketif.no
Tlf: 926 71 006