Glassverket Idrettsfritidsordning (IFO) eies og drives av Glassverket Idrettsforening.

IFO skal være en tilrettelagt virksomhet hvor fysisk aktivitet for barn på 1-4. trinn står som det sentrale. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fridtidsvaner og interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.

Team leder har det overordnede administrative og pedagogiske lederansvaret.

Kontaktinformasjon:

Glassverket IFO
Tverrliggeren 6
3038 DRAMMEN
Tlf: 466 34 599

ifo@glassverketif.no

Team Leder Glassverket IFO

Susanne Marcussen

Tlf: 975 47 974

Priser: 

Alle som deltar på IFO skal være medlemmer av Glassverket IF. Dette er en årkontingent på 500 kr som blir fakturert ut fra Hovedforeningen. Dette står i vedtektene til IFO og klubben.  

 
Morgen og ettermiddag (heldagsplass) 5 dager/uke kr 2.990,-
Morgen og ettermiddag (heldagsplass) 3 dager/uke  kr 2.150,-
Ettermiddag (halvdagsplass)  5 dager/uke kr 2.240,-
Ettermiddag (halvdagsplass)  3 dager/uke kr 1.750,-

Tilbud under ferieukene/undervisningsfrie dager:

Ved skolens planleggingsdager og ferie vil IFO ha heldagsåpent mot ekstra betaling (180 kr pr dag) ved minimum 10 påmeldte barn.

Barn som har halvdagsplass vil kunne benytte ekstra dager i ferier/fridager mot ekstra betaling (235 kr pr dag).

Vi har satt et tak på betaling for ferier. Dvs. at man ikke betaler for mer en maks 7 dager sammenhengende feriedager.

Melder man på barnet sitt for eksempel alle dager i juni (10 dager) betaler man kun for 7 dager (1260,-) i ferietillegg. (1645,- for de med halvplass)

Betingelser:

Foresatte kan si opp plassen på IFO med 1 måneds skriftlig varsel, innen den 1. i hver måned. Oppsigelsen sendes team leder for IFO. Det må betales for IFO-plassen i oppsigelsestiden. Ved manglende betaling over lengre tid vil det medføre skriftlig oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. Det er løpende opptak hele året. 

Valg av plasstype gjelder for et halvt år, og kan bare endres før oppstart av nytt halvår.

Øvrige vilkår gjelder som før

Faktura blir sendt en gang pr. måned med forfall ca den 20. Det faktureres hel måned uansett starttidspunkt, samt ekstra for hele dager. Det tas forbehold om prisendringer.