Glassverket Idrettspark består av en kunstgressbane og tre treningsfelt på gress. I vedlagte banekart ser du hvordan banene fordeles. På fotball.no finner du oversikt over anlegget her: Glassverket Idrettspark.

Anlegget har også kiosk med servering, kiosken er normalt åpen mandag til torsdag 17:00 - 20:30. Varierende åpningstider kan forekomme.

Toaletter og garderober finner du i Glassverkethallen sør for anlegget.