Uke 36 er det oppstart for allidretten for 2017, 2018 og 2019

Tirsdag 17.00-18.00: 2018 og 2019-kullet

Tirsdag 18.00-19.00: 2017-kullet

Allidretten for de aller minste tilbyr et variert, allsidig og morsomt aktivitetstilbud. Tilbudet vil være et variert og allsidig idrettstilbud med fokus på gym og gøy for barna. Lek og moro skal stå som det sentrale.  Vi setter barnets mentale og fysiske utvikling i sentrum.

Hvorfor allidrett?

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.
Varierte og allsidige aktiviteter vet vi vil gi barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.
Grunnlaget legges i gym og turn.
Hva legger vi vekt på?

Dans og musikk
Motorikk og turn
Stafetter
Hinderløype
Lek med og uten ball
Priser for allidrett i Glassverket:

(400 kr for aktivitetskontingent - følger sesongen 2022/2023)

(500 kr for forsikring og medlemskap i Glassverket Idrettsforening - følger kalenderår)

Treningen foregår i gymsalen på Åskollen Skole

Alle barn skal stille med vannflaske og innesko.
Instruktører for allidretten er .
Ønsker ditt barn å være med på allidrett?
Send en mail til allidrett@glassverketif.no for påmelding med navn, fødselsdato og adresse.