Vi har nå publisert en ny oppdatert versjon av Glassverkets koronahåndbok.

For å gjøre det litt enklere så har vi nå laget en felles håndbok som gjelder for all treningsaktivitet i Glassverket, det finnes derfor ikke egne koronahåndbøker for håndball og fotball lenger.

Den nye versjonen er forenklet og komprimert, slik at det skal være lettere å forholde seg til hva som gjelder. Når det gjelder retningslinjer i forbindelse med kampaktivitet, så finnes de som egne dokument. 

Det er viktig at trenere og lagledere alltid er oppdatert på retningslinjene og gjør disse kjent for spillergruppen sin.