Idrettens skadestelefon

Idrettens Helsesenter er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund

Gjennom Fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen

Idrettens Skadetelefon er en del av Idrettens Helsesenter

Skadetelefonen gir deg et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret behandlernettverk. 

Ved skade skal du ringe Idrettens Skadetelefon på 987 02 033

Fotballforsikringen gir deg tilgang til;

  • Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
  • Bestilling av utredning og behandling
  • Tilgjengelighet og oppfølging
  • Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)

Skadetelefonen er åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00

Medisinsk ansvarlig: Thor Einar Andersen

For mer informasjon gå inn på Idrettens Helsesenter og Fotballforsikringen

 

Tilbake