Forsikring NFF

 

Generelt

 • Fotballforsikringen 2022 gjelder fra og med 1. mars 2022 til og med 28.februar 2023
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av Norges Fotballforbund
 • All kommunikasjon som gjelder Fotballforsikringen vil være elektronisk
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-13 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er blant annet at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Klubbforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.
*Gyldig forsikring 13-19 år

Forsikringspremien for aldersklassen 13-19 år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Grunnlaget for fakturaen til klubb er antall registrerte aktive spillere i klubben i FIKS i aldersgruppen 13 – 19 år

Faktura for klubbforsikring for aldersklassen 13-19 år blir sendt klubbene fra NFF i april måned.

 • Betalingsfrist for klubbforsikring er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2022.
 • Dersom klubbforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp. 

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.
*Gyldig forsikring senior

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2022.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.

Lagsforsikring for lag som ikke deltar i ordinære serier (senior, old-boys/girls/veteran)

Det er klubbens ansvar at spillere har *gyldig forsikring.
*Gyldig forsikring lag som ikke deltar i ordinære serier

Forsikringspremien for det aktuelle laget/den aktuelle spillergruppen må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Forsikring for lag som ikke deltar i ordinære serier må bestilles særskilt ved å ta kontakt med Norges Fotballforbund.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget/gruppen være forsikret med virkning fra 1. mars 2022.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
   

SPILLERE UTEN GYLDIG FORSIKRING

 • ER IKKE FORSIKRET
 • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
 • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN

Trekking av lag

 • For påmeldte lag som trekkes innen 1. mars får klubben tilbakebetalt hele forsikringspremien
 • For påmeldte lag som trekkes innen 1. mai får klubben tilbakebetalt 75 % av forsikringspremien
 • For påmeldte lag som trekkes 1. mai eller senere må klubben betale hele forsikringspremien

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

Tilbud om utvidet forsikring kan bestilles for spillere og dommere i alle aldersgrupper via eget skjema på www.fotballforsikring.no

 

 

 

 

Tilbake