GIFPLUSS er Glassverket Fotball sitt ekstratiltak for guttespillere i alderen 8 - 15 år. Tiltaket er primært et treningstiltak, og det vil i perioden mars til oktober gjennomføres en trening per uke. Uttak gjennomføres i Mars.  Opplegget er egnet for spillere som ønsker en ekstra spisset trening, som fokuserer på spillforståelse og samhandling, samt fokus på de ulike rollene i laget. Gruppen deles inn i to deler;

  • 8 - 11 år: GIFPLUSS Junior.
  • 12-15 år: GIFPLUSS.

I 2018 vil gruppen ha følgende treningstider; 

  • GIFPLUSS JR. - Søndag kl 10:15 - 12:00 
  • GIFPLUSS - Søndag 12:15 - 14:00 

Det gjennomføres et tiltak for de eldste også på vinterhalvåret. Tiltaket heter GIFPLUSS og har oppstart i månedsskiftet oktober/november. Tiltaket baserer seg på treninger 2 ganger i uka frem til jul, før det gjennomføres treningskamper i perioden januar - mars. Dette tiltaket gjelder kun for gruppen 12-15 år. De samme retningslinjene gjelder for dette tiltaket, uttak i Oktober. 

For mer informasjon se vedlegg.