Daglig leder: Terje Sandviken Næss, terje.nass@glassverketif.no, tlf: 926 57 370

Daglig leder IFO: Charlotte Aasbø, charlotte.aasbo@glassverketif.no, tlf: 476 54 006/ tlf. direkte til IFO: 466 34 599

Hallbestyrer: Knut Johansen, knut.johansen@glassverketif.no, tlf: 930 55 848

Økonomiansvarlig: Trine Pettersen, trine.pettersen@glassverketif.no, tlf: 416 24 524