Tilbud for 2011-kullet

Barneidretten i Glassverket tilbyr allidrett og ballidrett for 1. klassingene.
Les mer

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år, og er åpen for alle som ønsker å være med. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
Les mer