Oppstart for 2011-kullet

Barneidretten i Glassverket tilbyr i år allidrett og ballidrett for 1. klassingene.
Les mer

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år, og er åpen for alle som ønsker å være med. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
Les mer